تاريخچه :

پس از تهيه طرح و شكل گيري هسته اوليه شركت در تاريخ 20/3/1359 در اداره ثبت شركتها تحت شماره 2388 در اصفهان به ثبت رسيد و از همان موقع كارهاي ساختماني و تهيه امكانات اغاز شد كه مقارن گرديده با شروع جنگ, سرانجام پس از طي مراحل و حل مشكلات اولين نمونه هاي چرخ توليدي اين شركت در بهمن ماه 1361 به بازار عرضه گرديد .

در ارديبهشت ماه 1362 شركت موفق به دريافت پروانه بهره برداري از اداره كل صنايع استان اصفهان گرديد . بتدريج و طي ساليان متمادي تنوع زيادي در محصولات شركت چرخهاي گردان بوجود آمد و همچنين از هيچگونه تلاشي در جهت تكامل و بهبود فرآيندهاي توليد و متعاقب آن در محصولات شركت خودداري نگرديد . در اين راستا در سال 1384 این شركت موفق به استقرار سيستم مديريت كيفيت گرديد و گواهي استاندارد9001:2000 ISO را از شركت آلمانيNORD TUF دريافت نمود.

 

معرفي محصول :

يكي از اولين نشانه هاي بوجود آمدن تمدن در جوامع بشري اختراع چرخ بوده است در كليه صنايع , انبارها , بيمارستانها, گمركات و خلاصه هر كجا نياز به جابجائي اجسام سنگين و حجيم باشد چرخ به كمك مي آيد .شركت چرخهاي گردان انواع چرخهاي مورد نياز بازار و مشتريان را توليد مي نمايد. برخي از اين توليدات بصورت عام مورد نياز مصرف كنندگان چرخ مي باشد كه هموار در خط توليد شركت قرار دارد در مورد ساير انواع با سفارش قبلي در اسرع وقت توليد و جهت مصرف كنندگان ارسال مي گردد.

 

خط مشي شركت :

شركت چرخهاي گردان به عنوان عضوي از اعضاي خانواده بزرگ صنعت اين كشور بقاي خود را وابسته به حمايت مداوم مصرف كنندگان دانسته و اساسي ترين هدف خود را حفظ رضايت مشتري قرار داده و در اين راستا مديريت ارشد و كليه كاركنان را ملزم به رعايت اصول زير مي داند :


1- حفظ رضايت مشتريان و حصول اطمينان آنها نسبت به عملكرد شركت
2- آموزش پرسنل بطور صحيح در كليه سطوح بمنظور ارتقاء دانش و مهارت كاركنان از طريق آموزشهاي درون و برون سازماني .
3- استفاده صحيح از امكانات موجود و بهينه سازي تجهيزات .
4- حفظ فضاي كاري مناسب و فرهنگ خودباوري در تمامي سطوح شركت .
5- بدست آوردن سهم بيشتر بازار (فروش داخلي , صادرات و ارايه محصولات جديد ).
6- بهبود فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت .
7- اجراي سيستم هزينه هاي مديريت كيفيت (COQ) .


به منظور تحقق اصول فوق مديريت شركت همواره خود و كليه كاركنان را متعهد به برآورده نمودن الزامات استاندارد ايزو 2000: 9001 و حفظ اين استاندارد با اجراي صحيح و اصولي مي داند و بهبود مستمر را در كليه بخشها همواره مد نظر دارد و به منظور اطمينان از كفايت و اثر بخشي آن هر ساله اين خط مشي را مورد بازنگري و بررسي قرار مي دهد و انتظار دارد كليه بخشهاي شركت در درك صحيح و اجراي اين نظام كمال همكاري را نموده , مسئوليتها و وظايف خود را به نحوه شايسته انجام دهند.